Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Pojawia się w chwili narodzin i towarzyszy mu w różnych formach: w zabawie, w czynnym wypoczynku oraz w pełnieniu zwykłych, codziennych obowiązków. Poprzez ruch można wyrażać swoje emocje, porozumiewać się, nawiązywać kontakty. Ma on ogromny wpływ na prawidłowy rozwój człowieka -szczególnie małego dziecka .

Ruch i gimnastyka są potrzebne dziecku jak powietrze i jedzenie. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewniającej niezbędny czynnik stymulujący rozwój.

Dzięki zajęciom z gimnastyki ogólnorozwojowej, która jest prowadzona w naszym przedszkolu, dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, ćwiczyć sprawność motoryczną i zręczność. Ponad to dziecko ćwiczy samokontrolę, koncentrację uwagi, spostrzeganie przyczynowo – skutkowe, koordynację, orientację przestrzenną i pamięć ruchową. Wyrobienie u przedszkolaków nawyku regularnej gimnastyki, to inwestycja w ich nie tylko obecny, ale i przyszły stan zdrowia. 

Strefa Rodzica