Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

ZAJĘCIA PROMOCJI ZDROWIA I POSTAWY PROEKOLOGICZNEJ

 

Celem zajęć jest kształtowanie nawyków oraz postaw prozdrowotnych i proekologicznych poprzez:

- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie higieny osobistej,

- poznanie zasad dbania o swoje zdrowie,

- poznanie zasad prawidłowego odżywiania się,

- uwrażliwiania na przyrodę ożywioną i nieożywioną,

- poznanie i przestrzeganie zasad proekologicznych (pozwalających na życie w harmonii z przyrodą),

- odkrywanie, obserwowanie przyrody, podejmowanie podstawowych czynności dotyczących uprawy roślin ( i pielęgnacji zwierząt domowych),

- poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- poznanie zasad bezpieczeństwa w nawiązywaniu kontaktów społecznych,

- wycieczki fakultatywne oraz spacery.

Strefa Rodzica