Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

Zajęcia twórcze mają na celu, wspieranie rozwoju każdego dziecka poprzez:

- rozwijanie swobodnej ekspresji artystycznej za pomocą różnych środków wyrazu, m.in. kształt, barwa, faktura,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi, takimi jak: kredki, pastele, pędzle, farby, plastelina,

- poznanie różnych technik plastycznych oraz wybranych dzieł sztuki,

- stymulowanie aktywności plastycznej,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Strefa Rodzica