Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

W czerwcu 2016 r. minister edukacji – Anna Zalewska – ogłosiła kierunki rozwoju polityki oświatowej. Etapu przedszkolnego dotyczą:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3.  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

       W związku z realizacją punktu pierwszego w przedszkolu „ BEREK” stworzona została „BIBLIOTECZKA  BERKA” .Dzieci korzystają już  z zasobów biblioteczki , która sukcesywnie będzie się powiększać .Przedszkolaki mają również możliwość wypożyczenia książki do domu.

 

Cele: upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie postawy aktywnego słuchacza i czytelnika literatury dziecięcej oraz nabywanie zainteresowań książkami, samodzielne korzystanie z książek jako źródła wiedzy.

 

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym. Nauka przy współudziale nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców dzieci.

 

Uzasadnienie wyboru: umiejętność czytania należy do kluczowych kompetencji człowieka, a kształtowanie gotowości do nauki czytania, czyli kompetencji czytelniczych, jest jednym z podstawowych zadań wychowania przedszkolnego.

 

Program  polega na:

- założeniu przedszkolnej biblioteczki, następnie na zapisaniu do niej czytelników – naszych przedszkolaków, którzy od 05.09.2016r. będą mogli wypożyczać książki do domu;

- czytaniu książek i czasopism z przedszkolnej biblioteczki w przedszkolu, jak i w domu;

 

       Realizując punkt drugi polityki oświatowej  w kierunku rozwijania kompetencji  informatycznych, zakupione zostały tablety wraz z aplikacją ,na których przedszkolaki będą pracować pod kierunkiem nauczyciela z „DrOmnibusem”.

 

     DrOmnibus to kompleksowe narzędzie do wspierania terapii i edukacji dzieci, zawierające gry na tablety wraz z systemem śledzenia postępów dziecka pozwalającym na monitorowanie efektów i planowanie pracy dziecka. Gry są dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - od trzeciego roku życia.

 

Każda gra ukierunkowana jest na ćwiczenie jednej, głównej umiejętności takiej, jak: różnicowanie, rozpoznawanie emocji, szeregowanie, identyfikacja dźwiękowa i inne. Dodatkowo wszystkie ćwiczą: koncentrację, utrzymanie uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć. Narzędzie zostało przygotowane przez profesjonalistów: psychologów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w terapii i edukacji dzieci. Zostało także gruntownie przetestowane w kilku ośrodkach terapeutycznych i zyskało pozytywne opinie zarówno wśród terapeutów i nauczycieli, w środowisku naukowym, jak i oczywiście - wśród samych najmłodszych.

 

 

„Wychowanie do wartości”

 

W roku 2016/2017 w naszym przedszkolu realizujemy program wychowania do wartości. 2 razy w miesiącu będą realizowane zajęcia edukacyjne dotyczące programu „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości. Tematyka zajęć będzie dotyczyła wartości: pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość i przyjaźń. Głównym założeniem programu jest wyposażenie dziecka  w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł . Program ten ma na celu również nauczyć dziecko poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne. Mocny system wartości, w który pragniemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Strefa Rodzica