Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

Wczesne wspomagania rozwoju dziecka - wielokierunkowe, intensywne działania, które mają na celu stymulować funkcje odpowiedzialne za rozwój psychomotoryczny oraz komunikację dziecka niepełnosprawnego lub też zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia aż do osiągnięcia wieku szkolnego. Wczesne wspomaganie ma również na celu pomagać i wspierać rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci z problemami rozwojowymi takimi jak: niepełnosprawność umysłowa, uszkodzony wzrok, uszkodzony słuch, niepełnosprawność ruchowa, autyzm, wolniejszy i nieharmonijny rozwój mowy Zajęcia wczesnego wspomagania podjęte w najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka umożliwiają uzyskanie najlepszych efektów oraz przygotowują do podjęcia nauki szkolnej.

Strefa Rodzica