Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

Czesne:

do 5 godzin 275 zł
6 godzin 335 zł
7 godzin 395zł
8 godzin 455 zł
9 godzin 515 zł

 

 

 

 

Istnieje możliwość dopasowania godzin indywidualnie dla każdego dziecka.

Wpisowe jest jednorazowe i wynosi 250 zł.

Stawka żywieniowa  wynosi: obiad 6,00 zł oraz podwieczorek 1,50 zł.

Opłata za wyżywienie nie jest naliczana w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej do godziny 9:00.

Ubezpieczenie dziecka płatne jest oddzielnie. Jest to płatność jednorazowa uiszczana  na początku roku szkolnego (ok. 33 zł).

Strefa Rodzica