Telefon kontaktowy: (32) 469 00 41 E-mail: przedszkole@berek.edu.pl
Najważniejsze informacje o Przedszkolu...
więcej..
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji...
więcej..
Pobierz potrzebne dokumenty ze strony Przedszkola...
więcej..

Zapisz dziecko do BERKA!

więcej..

O PRZEDSZKOLU BEREK

 

Przedszkole Niepubliczne BEREK znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Bzie Zameckie. Przedszkole działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

Stawiamy na przyjazną, domową i twórczą atmosferę, sprzyjającą szybkiej adaptacji dziecka do nowego środowiska. Oferujemy opiekę i zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli-specjalistów.

W przedszkolu stworzone są najlepsze warunki dla bezpiecznej i twórczej zabawy oraz wszechstronnego rozwoju dzieci. Posiadamy dwie sale wyposażone w sprzęty, meble, zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych wychowanków. Na terenie przedszkola znajduje się ogród przedszkolny, umożliwiający Państwa pociechom wspaniałą i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu. Teren przedszkola jest objęty monitoringiem.

 Przedszkole Niepubliczne BEREK oferuje każdemu dziecku:

- troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- pyszne posiłki,

- sale przedszkolne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, wyposażone w nowe (atestowane) zabawki, sprzęty i pomoce edukacyjne,

- przyjazną i domową atmosferę,

- zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

- różnorodne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci prowadzone przez nauczycieli-specjalistów,

- konsultacje z logopedą i psychologiem według potrzeb.

Strefa Rodzica